Databank dossiers

Dyslexie

Dyslexie is een ernstige beperking bij het lezen en spellen van taal. Kinderen met dyslexie herkennen woorden niet op dezelfde snelheid als hun leeftijdsgenootjes. Voor een kind met dyslexie is het moeilijk om letters direct als klanken te herkennen. Daardoor is het moeilijk om van die letters één woord te maken en om van alle woorden een vloeiende, logische zin te maken. Bij een vroegtijdige diagnose en, indien noodzakelijk behandeling van dyslexie, kunnen kinderen een aanvaardbaar niveau van technisch lezen, spellen en schrijven bereiken. In de Onderwijsdatabank vindt u actuele literatuur, materialen en hulpmiddelen op dit thema.

Onderwijszorg Nederland (ONL) is een coöperatie van 18 adviesbureaus van EDventure en biedt gespecialiseerde landelijke zorg bij diagnose en behandeling van (ernstige) dyslexie bij kinderen. ONL heeft gespecialiseerde orthopedagogen en psychologen in dienst die dagelijks intensief en geïntegreerd samenwerken met scholen, ouders, kinderen en zorgverzekeraars.

479 resultaten gevonden

ENGAGE

— 2018

Het doel van de gesprekstool Engage is de hulpvraag van ouders voor hun jonge kind (2-8 jaar) met TOS (taalontwikkelingsstoornis) visueel en concreet te...

ALLES OP EEN RIJ 2 ... (PO)

Jelier, Winifred ; — 2018

Bundel van artikelen die in 2017 en 2018 zijn verschenen in onderwijstijdschrift Didactief. Het is een boek met praktische handreikingen ontstaan op bas...

THEMA: DYSLEXIE

Kleijnen, Ria ; Krikhaar, Evelien ; Bussel, MariĆ«lle van ; Balans magazine, — 2018

Reeks thema-artikelen over dyslexie: 16 Dyslexie StimuleringsprogrammaGasthoofdredacteuren Ria Kleijnen en Evelien Krikhaar leggen uit wat het Dysl...

DUCKLEXIE

— 2018

Speciale uitgave van het Donald Duck weekblad voor kinderen met dyslexie en kinderen die moeite hebben met lezen. Het lettertype in de strips is groter ...

PRIZMO GO [App]

— 2018

Prizmo Go is een app voor leerlingen met leesproblemen of dyslexie. Wanneer met deze app een tekst wordt gefotografeerd, kan de tekst voorgelezen worden...

WAAROM KINDEREN MET DYSLEXIE TRAAG LEZEN

Bussel, MariĆ«lle van ; Balans magazine, — 2018

Artikel over het proefschrift van Maaike Zeguers, regiomanager en hoofdbehandelaar bij IWAL, een instituut voor leerproblemen. Zeguers schreef een proef...

WAT ZIJN ADVIEZEN EN AANDACHTSPUNTEN VOOR REKENTAAL BIJ JONGE KINDEREN MET EEN TAALONTWIKKELINGSSTOORNIS?

NRO, Den Haag ; Kennisrotonde, — 2018

Onderzoek verricht naar aanleiding van een vraag die gesteld werd via de Kennisrotonde van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek.Kinderen met een...

WHY SO FAST?

Zeguers, Maaike ; — 2017

De studies in dit proefschrift richten zich op de cognitieve en affectieve mechanismen die ten grondslag liggen aan succesvolle en stagnerende leesvloei...

WAT ZIJN DE EFFECTEN VAN RALFI-LEZEN OP DE TECHNISCHE LEESVAARDIGHEID VAN ZWAKKE LEERLINGEN IN GROEP 4 T/M 6?

NRO, Den Haag ; Kennisrotonde, — 2018

Onderzoek verricht naar aanleiding van een vraag die gesteld werd via de Kennisrotonde van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek.RALFI is een lee...

WELKE INTERVENTIES STIMULEREN DE TECHNISCHE LEESONTWIKKELING VAN ZWAKKE LEZERS IN GROEP 3?

NRO, Den Haag ; Kennisrotonde, — 2018

Onderzoek verricht naar aanleiding van een vraag die gesteld werd via de Kennisrotonde van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek. Succesvoll...