Databank dossiers

Dyslexie

Dyslexie is een ernstige beperking bij het lezen en spellen van taal. Kinderen met dyslexie herkennen woorden niet op dezelfde snelheid als hun leeftijdsgenootjes. Voor een kind met dyslexie is het moeilijk om letters direct als klanken te herkennen. Daardoor is het moeilijk om van die letters één woord te maken en om van alle woorden een vloeiende, logische zin te maken. Bij een vroegtijdige diagnose en, indien noodzakelijk behandeling van dyslexie, kunnen kinderen een aanvaardbaar niveau van technisch lezen, spellen en schrijven bereiken. In de Onderwijsdatabank vindt u actuele literatuur, materialen en hulpmiddelen op dit thema.

Onderwijszorg Nederland (ONL) is een coöperatie van 18 adviesbureaus van EDventure en biedt gespecialiseerde landelijke zorg bij diagnose en behandeling van (ernstige) dyslexie bij kinderen. ONL heeft gespecialiseerde orthopedagogen en psychologen in dienst die dagelijks intensief en geïntegreerd samenwerken met scholen, ouders, kinderen en zorgverzekeraars.

445 resultaten gevonden

DYSLEXIE EN FAALANGST

Westerloo, Anouk van ; Balans magazine, — 2017

Interview met Ivo Mijland, ex-docent Nederlands en faalangsttrainer. Als een kind dyslexie heeft, wordt vaak alles op alles gezet door ouders, docenten ...

WAT IS HET EFFECT VAN GEANIMEERDE PRENTENBOEKEN EN HET PROGRAMMA LETTERS IN BEWEGING OP DE BEGINNENDE GELETTERDHEID EN TAALONTWIKKELING VAN RISICOLEERLINGEN IN GROEP 1 EN 2?

NRO, Den Haag ; — 2017

Onderzoek verricht naar aanleiding van een vraag die gesteld werd via de Kennisrotonde van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek. Geanimeerd...

EEN KROON VOOR EEN KANJER

Tilanus, Liesbeth ; Zanden, Monique van der ; — 2017

Een kroon voor een kanjer gaat over Raf, een jongetje met dyslexie. Hij gaat een spreekbeurt geven over dyslexie en beleeft samen met zijn klasgenoten e...

ZOEKLICHT DYSLEXIE INFORMATIEF

Hest, Monique van ; Prins, Ruben ; Bakker, Sanne de ; — 2016

Zoeklicht Dyslexie Informatief zijn boeken voor kinderen met dyslexie met weetjes en uitklapbare woordenlijsten. Er zijn titels met AVI M4/E4/M5/E5 besc...

ZINTUIGENVERHAAL: ERVAAR HET VERHAAL

Gerkema-Nijhof, Rita ; De Wereld van het jonge kind, — 2017

Een kind voorlezen is belangrijk, maar wat doe je als een kind de aandacht niet bij het verhaal kan houden of de gewone voorleesboeken niet begrijpt? Vo...

DUIZEND GENEN ZIJN BETROKKEN BIJ LEESVAARDIGHEID

Westerloo, Anouk van ; Balans magazine, — 2017

Kinderen lezen beter als ze thuis meer worden gestimuleerd. Komt dat alleen door de stimulans of hebben goed lezende kinderen vooral de genen van hun ou...

ONDERWIJSZORG NEDERLAND (ONL) [Factsheet]

Onderwijszorg Nederland ONL ; Edventure, Den Haag ; — 2017

ONL is een coöperatie van 10 adviesbureaus op het terrein van onderwijs en jeugdhulp die zorg biedt aan kinderen met ernstige, enkelvoudige dyslexi...

WAT IS ER BEKEND OVER DE RELATIE TUSSEN HET LEREN VAN FRANS OF SPAANS ALS VREEMDE TAAL EN DYSLEXIE IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS?

NRO, Den Haag ; — 2017

Onderzoek verricht naar aanleiding van een vraag die gesteld werd via de Kennisrotonde van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek.Over het algemee...

DE ZEVENSPRONG

Dragt, Tonke ; — 2017

De Zevensprong – van Tonke Dragt – was er al als boek, televisieserie, luisterboek en musical, maar is er nu ook als educatieve game. De gam...

GROTE GETALLEN LEZEN EN UITSPREKEN [Webvideo]

Leraar24 ; Leraar24, — 2009

Bij het vergelijken van getallen op papier is goed te zien wat het grootste getal is. Maar als getallen worden uitgesproken, is het lastiger. In het Ned...