Databank dossiers

Dyslexie

Dyslexie is een ernstige beperking bij het lezen en spellen van taal. Kinderen met dyslexie herkennen woorden niet op dezelfde snelheid als hun leeftijdsgenootjes. Voor een kind met dyslexie is het moeilijk om letters direct als klanken te herkennen. Daardoor is het moeilijk om van die letters één woord te maken en om van alle woorden een vloeiende, logische zin te maken. Bij een vroegtijdige diagnose en, indien noodzakelijk behandeling van dyslexie, kunnen kinderen een aanvaardbaar niveau van technisch lezen, spellen en schrijven bereiken. In de Onderwijsdatabank vindt u actuele literatuur, materialen en hulpmiddelen op dit thema.

Onderwijszorg Nederland (ONL) is een coöperatie van 18 adviesbureaus van EDventure en biedt gespecialiseerde landelijke zorg bij diagnose en behandeling van (ernstige) dyslexie bij kinderen. ONL heeft gespecialiseerde orthopedagogen en psychologen in dienst die dagelijks intensief en geïntegreerd samenwerken met scholen, ouders, kinderen en zorgverzekeraars.

474 resultaten gevonden

WAT ZIJN ADVIEZEN EN AANDACHTSPUNTEN VOOR REKENTAAL BIJ JONGE KINDEREN MET EEN TAALONTWIKKELINGSSTOORNIS?

NRO, Den Haag ; Kennisrotonde, — 2018

Onderzoek verricht naar aanleiding van een vraag die gesteld werd via de Kennisrotonde van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek.Kinderen met een...

WHY SO FAST?

Zeguers, Maaike ; — 2017

De studies in dit proefschrift richten zich op de cognitieve en affectieve mechanismen die ten grondslag liggen aan succesvolle en stagnerende leesvloei...

WAT ZIJN DE EFFECTEN VAN RALFI-LEZEN OP DE TECHNISCHE LEESVAARDIGHEID VAN ZWAKKE LEERLINGEN IN GROEP 4 T/M 6?

NRO, Den Haag ; Kennisrotonde, — 2018

Onderzoek verricht naar aanleiding van een vraag die gesteld werd via de Kennisrotonde van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek.RALFI is een lee...

WELKE INTERVENTIES STIMULEREN DE TECHNISCHE LEESONTWIKKELING VAN ZWAKKE LEZERS IN GROEP 3?

NRO, Den Haag ; Kennisrotonde, — 2018

Onderzoek verricht naar aanleiding van een vraag die gesteld werd via de Kennisrotonde van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek. Succesvoll...

INFORMATIEPUNT DYSLEXIE [Internetsite]

Expertisecentrum Nederlands, Nijmegen ; — 2018

Op deze website zijn de ontwikkelingen van het Stimuleringsprogramma Dyslexie te volgen. Het stimuleringsprogramma moet ervoor zorgen dat scholen beter ...

DEXLEX

Lexima ; — 2018

Dexlex is een individuele methode voor leerlingen met spellingproblemen of dyslexie. Door te oefenen met woordbeelden, klankherkenning en klankverwerkin...

TOETSEN EN INTERVENTIES BIJ DYSLEXIE IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS

Kleijnen, Ria ; Steenbeek-Planting, Esther ; Teunissen, Cindy ; Expertisecentrum Nederlands, Nijmegen ; — 2018

Toetsen en Interventie bij Dyslexie in het vo wil handvatten bieden aan docenten en zorgspecialisten voor de juiste toetsing en begeleiding bij de ...

VOORUITGANG IN LEZEN EN SPELLEN BIJ KINDEREN MET DYSLEXIE TIJDENS BEHANDELING MET FONOCO

Zandt, Maartje van der ; Weerdenburg, Marjolijn van ; Arntz, Anne ; Tijdschrift voor orthopedagogiek, — 2018

Deze studie betrof het effect van de psycholinguïstische dyslexiebehandelmethode Fonoco, gericht op cognitieve vaardigheden die direct onderliggend...

EXECUTIVE FUNCTIONS IN CHILDREN WITH SLI: A DYNAMIC PERSPECTIVE

Vugs, Brigitte ; — 2017

In dit proefschrift is de rol van executieve functies bij kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) nader onderzocht, waarbij ook is gekeken naar...

LEZER-SCAN

Ceyssens, Martine ; — 2018

Leren lezen en meegesleept worden door een verhaal is voor veel kinderen leuk. Wanneer dit niet lukt, kan dit echter erg frustrerend zijn. Uit onde...