Databank dossiers

Dyslexie

Dyslexie is een ernstige beperking bij het lezen en spellen van taal. Kinderen met dyslexie herkennen woorden niet op dezelfde snelheid als hun leeftijdsgenootjes. Voor een kind met dyslexie is het moeilijk om letters direct als klanken te herkennen. Daardoor is het moeilijk om van die letters één woord te maken en om van alle woorden een vloeiende, logische zin te maken. Bij een vroegtijdige diagnose en, indien noodzakelijk behandeling van dyslexie, kunnen kinderen een aanvaardbaar niveau van technisch lezen, spellen en schrijven bereiken. In de Onderwijsdatabank vindt u actuele literatuur, materialen en hulpmiddelen op dit thema.

Onderwijszorg Nederland (ONL) is een coöperatie van 18 adviesbureaus van EDventure en biedt gespecialiseerde landelijke zorg bij diagnose en behandeling van (ernstige) dyslexie bij kinderen. ONL heeft gespecialiseerde orthopedagogen en psychologen in dienst die dagelijks intensief en geïntegreerd samenwerken met scholen, ouders, kinderen en zorgverzekeraars.

467 resultaten gevonden

TOETSEN EN INTERVENTIES BIJ DYSLEXIE IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS

Kleijnen, Ria ; Steenbeek-Planting, Esther ; Teunissen, Cindy ; Expertisecentrum Nederlands, Nijmegen ; — 2018

Toetsen en Interventie bij Dyslexie in het vo wil handvatten bieden aan docenten en zorgspecialisten voor de juiste toetsing en begeleiding bij de ...

VOORUITGANG IN LEZEN EN SPELLEN BIJ KINDEREN MET DYSLEXIE TIJDENS BEHANDELING MET FONOCO

Zandt, Maartje van der ; Weerdenburg, Marjolijn van ; Arntz, Anne ; Tijdschrift voor orthopedagogiek, — 2018

Deze studie betrof het effect van de psycholinguïstische dyslexiebehandelmethode Fonoco, gericht op cognitieve vaardigheden die direct onderliggend...

WHY DO CHILDREN READ MORE? THE INFLUENCE OF READING ABILITY ON VOLUNTARY READING PRACTICES

Bergen, Elsje van ; Snowling, Margaret J. ; Zeeuw, Eveline L. de ; The Journal of Child Psychology & Psychiatry, — 2018

Psychologen en gedragsgenetici onderzochten bij 6.000 zevenjarige tweelingparen of hun leesvaardigheid het gevolg was van de hoeveelheid oefening of dat...

PROTOCOL DYSLEXIE MBO

Teunissen, Cindy ; Scheltinga, Femke ; Groot, Anne de ; Expertisecentrum Nederlands, Nijmegen ; — 2017

Nieuwe versie van het in 2010 uitgegeven Protocol Dyslexie mbo. Deze werd uitgegeven door CINOP in opdracht van het ministerie van OC&W. Er is sinds...

DYSLEXIE : STOORNIS OF INTELLIGENTIE?

Verhoeven, Sjan ; Boersen, Gertrudie ; — 2017

Taal is onze maatschappij een gegeven dat bijna al onze interactie met elkaar bepaalt. Dit kan voor iemand die niet zo goed is in het automatiseren van ...

ELK WOORD TELT

Deij, Annemiek ; — 2017

Boek met informatie over leven met een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Naar schatting heeft vijf procent van de mensen een taalontwikkelingsstoornis (T...

WAT ZIJN EFFECTIEVE MANIEREN OM ZEER MOEILIJK LERENDE KINDEREN BEGRIJPEND LEZEN TE LEREN?

NRO, Den Haag ; Kennisrotonde, — 2017

Onderzoek verricht naar aanleiding van een vraag die gesteld werd via de Kennisrotonde van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek.Ook voor kindere...

TAALDIAGNOSE-ONDERSTEUNENDE METHODEN BIJ TURKS-NEDERLANDSE EN MAROKKAANSE-NEDERLANDSE KLEUTERS

Schlichting, Liesbeth ; Dekker, Peter ; Tijdschrift voor orthopedagogiek, — 2018

In dit artikel wordt verslag gedaan van een onderzoek betreffende de Nederlandse taalvaardigheid van Turks- Nederlandse en Marokkaans-Nederlandse kinder...

LEREN SPELLEN MET SPELLET

Smits, Anneke ; Scheeren, Elly ; Tijdschrift intern begeleiders, — 2018

Scholen besteden veel tijd aan spelling met methodes die vooral inzetten op het aanleren van spellingsregels. Vaak zonder al te veel succes voor spellin...

DYSLEXIE EN FAALANGST

Westerloo, Anouk van ; Balans magazine, — 2017

Interview met Ivo Mijland, ex-docent Nederlands en faalangsttrainer. Als een kind dyslexie heeft, wordt vaak alles op alles gezet door ouders, docenten ...