Databank dossiers

Dyslexie

Dyslexie is een ernstige beperking bij het lezen en spellen van taal. Kinderen met dyslexie herkennen woorden niet op dezelfde snelheid als hun leeftijdsgenootjes. Voor een kind met dyslexie is het moeilijk om letters direct als klanken te herkennen. Daardoor is het moeilijk om van die letters één woord te maken en om van alle woorden een vloeiende, logische zin te maken. Bij een vroegtijdige diagnose en, indien noodzakelijk behandeling van dyslexie, kunnen kinderen een aanvaardbaar niveau van technisch lezen, spellen en schrijven bereiken. In de Onderwijsdatabank vindt u actuele literatuur, materialen en hulpmiddelen op dit thema.

Onderwijszorg Nederland (ONL) is een coöperatie van 18 adviesbureaus van EDventure en biedt gespecialiseerde landelijke zorg bij diagnose en behandeling van (ernstige) dyslexie bij kinderen. ONL heeft gespecialiseerde orthopedagogen en psychologen in dienst die dagelijks intensief en geïntegreerd samenwerken met scholen, ouders, kinderen en zorgverzekeraars.

482 resultaten gevonden

WAT IS ER BEKEND OVER DE RELATIE TUSSEN HET LEREN VAN FRANS OF SPAANS ALS VREEMDE TAAL EN DYSLEXIE IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS?

NRO, Den Haag ; — 2017

Onderzoek verricht naar aanleiding van een vraag die gesteld werd via de Kennisrotonde van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek.Over het algemee...

GROTE GETALLEN LEZEN EN UITSPREKEN [Webvideo]

Leraar24 ; Leraar24, — 2009

Bij het vergelijken van getallen op papier is goed te zien wat het grootste getal is. Maar als getallen worden uitgesproken, is het lastiger. In het...

DE ZEVENSPRONG

Dragt, Tonke ; — 2017

De Zevensprong – van Tonke Dragt – was er al als boek, televisieserie, luisterboek en musical, maar is er nu ook als educatieve game. De gam...

TAALONTWIKKELINGSSTOORNIS (TOS): EEN ONZICHTBARE HANDICAP

Sanders, Bernadette ; Tijdschrift voor remedial teaching, — 2017

5 tot 7 procent van de leerlingen heeft een taalontwikkelingsstoornis (TOS) De problematiek die het hebben van een TOS met zich meebrengt is breed en ka...

KWALITEIT INSTRUCTIE BEPALEND VOOR RESULTATEN LEES- EN SPELLINGONDERWIJS

Meulen, Justine van der ; Bregman-Veldhuis, Peta ; Basisschoolmanagement, — 2017

Auris Rotsoord in Utrecht, een school voor cluster 2 onderwijs, werkt sinds 2014 met de methodiek Zo leer je kinderen lezen en spellen (ZLKLS), waardoor...

DYSLEXIE: LEERLINGDOSSIER [Webvideo]

Leraar24 ; Leraar24, — 2011

Als een leerling problemen heeft met lezen en/of spellen, kunnen er verschillende oorzaken zijn. Er kan ook sprake zijn van dyslexie. Wanneer de oud...

DYSLEXIECOACH [Webvideo]

Leraar24 ; Leraar24, — 2011

Een dyslexiecoach werkt oplossingsgericht aan de hulpvragen die dyslectische leerlingen van de bovenbouw primair onderwijs stellen tijdens een dysle...

RALFI [Webvideo]

Leraar24 ; Leraar24, — 2011

RALFI is een interventieprogramma voor leerlingen die langdurig traag blijven lezen en niet komen tot het niveau van automatisering. De afkorting RA...

DOSSIER DYSLEXIE

Ros, Bea ; Didactief, — 2017

Artikel waarin op een rijtje wordt gezet wat dyslexie is, hoe het gesignaleerd kan worden en hoe dyslectische leerlingen ondersteund kunnen worden. Emer...

SPECIALISTISCHE BEHANDELING VAN DYSLEXIE: IEDER ZIJN EIGEN TEMPO!

Vaessen, Anniek ; Gerretsen, Patty ; Tijdschrift voor orthopedagogiek, — 2017

Behandelingen voor dyslexie zijn langdurig en intensief. Het is echter niet bekend in hoeverre de behandelduur invloed heeft op de effectiviteit van een...