Databank dossiers

Tweetalig primair onderwijs

Met het groeiende belang van Engels in onze samenleving in het achterhoofd biedt een steeds groter deel van de scholen in het primair onderwijs Engels op steeds jongere leeftijd aan. Het aanbieden van onderwijs in een vreemde taal maakt het onderwijs bovendien uitdagender en aansprekender, ook voor onze meest talentvolle leerlingen.
Een stevig fundament voor Engels draagt bij aan vaardigheden en zelfvertrouwen van de leerling op de latere arbeidsmarkt. In het voortgezet onderwijs is hier al gehoor aan gegeven. Schooljaar 2013-2014 is Engels als kernvak aangewezen omdat het een doorstroomrelevant vak is. Het is dan ook een logische stap om na te denken over de positie van Engels in het primair onderwijs. Om op deze ontwikkeling in te spelen nemen 10 pabo’s, het Europees Platform en EarlyBird deel aan de Pabo kenniscentra vvto. Deze projectgroep heeft als doel samen te werken op het gebied van vvto Engels om de kwaliteit op alle opleidingen en in de nascholing te vergroten

Basisscholen krijgen de mogelijkheid om tot 15 procent van de onderwijstijd in het Engels les te geven. Staatssecretaris Dekker van OCW kondigde op 10 juli 2013 in een kamerbrief aan dat hij dat gaat toestaan. Daarnaast begint in 2014 op twintig basisscholen een experiment met 30 tot 50 procent tweetalig onderwijs.

34 resultaten gevonden

INTERCULTUREEL COMPETENT MET (VROEG) ENGELS

Blankestijn, Lisette ; Kader primair, — 2018

Er is een groot verschil in burgerschapskennis van leerlingen, rapporteert de onderwijsinspectie in De Staat van het Onderwijs 2018. In dit artikel word...

TPO: A NEW KID ON THE BLOCK

Feuerstake, Myrna ; Jong, Yeelen de ; Philipsen, Karel ; Meertaal, — 2018

Tweetalig primair onderwijs (tpo) met Engels als tweede onderwijstaal is nieuw in Nederland. 19 basisscholen nemen sinds 2014 deel aan een door het mini...

ENGELS IN HET PO VOOR DE WERELDBURGER IN DE DOP

Dekkers, Floortje ; De Nieuwe Leraar, — 2017

Vanaf groep 7 en 8 is Engels al verplicht, maar er gaan steeds meer stemmen op om kinderen vroeger kennis te laten maken met de Engelse taal. Er is een ...

5 TUSSENTIJDSE LESSEN

Bal, Elleke ; Internationaliseren in Onderwijs (I/O), — 2017

19 basisscholen in Nederland doen mee met de vijfjarige pilot tweetalig primair onderwijs (tpo). Hierbij wordt 30 tot 50 procent van het onderwijs in he...

KLAAR VOOR CLIL

Craen, Piet van den ; Martens, Liesbeth ; Struys, Esli ; — 2017

Boek over CLIL (Content and Language Integrated Learning). CLIL houdt in dat een deel van de leerstof in een vreemde taal wordt aangeboden. Hierbij word...

READING ASSISTANT

— 2016

Reading Assistant is een online cloud based programma met meer dan 300 titels voor het ontwikkelen van de Engelse lees-, spreek- en taalvaardigheid. De ...

DOSSIER VROEG VREEMDE TALEN ONDERWIJS (VVTO)

Leraar24 ; Leraar24 - Dossier, — 2016

Digitaal dossier over vroeg vreemde talen onderwijs. Vroeg Vreemde Taal Onderwijs (VVTO) houdt in dat basisscholen hun leerlingen (meestal vanaf de...

WAT IS ER BEKEND OVER DE VERSCHILLEN IN SCHOOLPRESTATIES VAN LEERLINGEN OP INTERNATIONALE SCHOLEN OF IN HET TWEETALIG ONDERWIJS (TTO) EN VAN LEERLINGEN OP REGULIERE SCHOLEN?

NRO, Den Haag ; Kennisrotonde, — 2016

Onderzoek verricht naar aanleiding van een vraag die gesteld werd via de Kennisrotonde van het Nationaal Regieorgaaan Onderwijsonderzoek. Nederland...

VAN SPELENDERWIJS NAAR VLOEIEND ENGELS?

Veen, Marjolein ; Internationaliseren in Onderwijs (I/O), — 2015

Tijdens een periode van vijf jaar geven achttien basisscholen die deelnemen aan de pilot tweetalig primair onderwijs (tpo) dertig tot vijftig procent le...

MEERTALIGHEID DOET MEER MET JE BREIN

Mijland, Erno ; De Wereld van het jonge kind, — 2015

Kinderen die meertalig onderwijs krijgen, presteren niet alleen beter in de andere taal, maar ook op cognitieve taken. Dat blijkt uit onderzoek van Evy ...