Databank dossiers

Ouderbetrokkenheid

Een goede relatie tussen school en de ouders van de leerlingen kan een belangrijke bijdrage leveren aan een positief en veilig schoolklimaat. Goed contact met de ouders vergroot de betrokkenheid van de ouders met de school en is goed voor de ontwikkeling van de leerling. Ouderbetrokkenheid kan bijdragen aan het behalen van verschillende doelen: verbeteren van de leerresultaten; school als ontmoetingspunt voor ouders en wijkbewoners; ouders helpen vaker mee met activiteiten; versterken van sociale cohesie; bevorderen van de integratie; bevorderen van de brede ontwikkeling van kinderen; werkdrukverlaging van de leraar door hulp van klassenouders.

Landelijk dekkend, regionaal maatwerk

De Expertisepunten Ouderbetrokkenheid vormen een landelijk dekkend netwerk en zijn alle aangesloten bij EDventure, de vereniging van onderwijsadviesbureaus en tevens keurmerkorganisatie. Dankzij de kennis van de regionale context bieden zij maatwerk op uw specifieke vraag. De Expertisepunten hebben één gemeenschappelijk doel: het versterken van ouderbetrokkenheid in vroeg- en voorschoolse educatie, primair en voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

329 resultaten gevonden

KINDEREN EN OUDERS IN ONTWIKKELING

Gravesteijn, Carolien ; De Wereld van het jonge kind, — 2019

In een eerder artikel is ingegaan op de ontwikkeling en levensvaardigheden van ouders tijdens de zwangerschap totdat hun kind 2 jaar is (fase 1 & 2)...

THEMA: TOEKOMSTBESTENDIG LOB

Stemkens, Twan ; Valk, Renske ; Engbers, Bart ; Van twaalf tot achttien, — 2019

Reeks thema-artikelen over toekomstbestendige loopbaanoriëntatie en -begeleiding: 06 LOB als ontdekkingstocht laten... of leren kiezen? I...

DE STAAT VAN DE OUDER 2019

Ouders & Onderwijs ; — 2019

Ieder jaar publiceert de Inspectie van het Onderwijs haar bevindingen over onderwijsontwikkelingen van een schooljaar in De Staat van het Onderwijs...

LOOPBAANKEUZE EN OUDERS

Lusse, Mariëtte ; Petit, Régina ; Didactief, — 2019

Artikel met tips vanuit praktijkgericht onderzoek om ouders van vmbo-leerlingen te betrekken bij de loopbaanoriëntatie van hun kind. Op 14 scholen ...

E-LEARNING MODULES ONDERWIJSADVIES

OnderwijsAdvies Zoetermeer ; — 2018

Deze e-modules bieden de mogelijkheid om via internet lessen en webinars te volgen over verschillende onderwerpen uit het onderwijs. De studieduur, het ...

OUDERRAADPLEGING

Wet medezeggenschap op scholen (WMS), Utrecht ; — 2019

Scholen zijn in een aantal gevallen wettelijk verplicht de ouders te raadplegen, onder meer bij fusie of sluiting van de school, de verandering van de g...

PSYCHISCHE DIVERSITEIT OP SCHOOL

Kolijn, Eline ; Boer, JaapJan ; Tijdschrift voor orthopedagogiek, — 2019

De klas is een minimaatschappij: een verzameling van allerlei mensen. Leerlingen met verschillende (leer)behoeften, unieke karakters, verschillende norm...

TOOLKIT OUDERBETROKKENHEID

Nederlands Jeugdinstituut (NJI), Utrecht ; Rijksuniversiteit Groningen ; Niejenhuis, Coby van ; — 2017

Beschrijving van werkvormen, tips en ideeën. De toolkit bestaat uit vier pijlers: ‘Werk aan een duidelijke visie’, ‘Maak een...

ZOEK NAAR EDUCATIEF PARTNERSCHAP

Iliás, Marina ; Meer, Levineke van der ; Willemen, Agnes ; De Wereld van het jonge kind, — 2019

De betrokkenheid van ouders bij het leerproces kan van grote invloed zijn op het schoolsucces van een kind. Door samen te werken als educatieve partners...

TUMULT OP DE BASISSCHOOL

— 2019

Methode om kinderen in groep 7 en 8 van de basisschool vaardigheden als plannen, leerstrategieën toepassen, informatie zoeken en kiezen aan te lere...