Databank dossiers

Ouderbetrokkenheid

Een goede relatie tussen school en de ouders van de leerlingen kan een belangrijke bijdrage leveren aan een positief en veilig schoolklimaat. Goed contact met de ouders vergroot de betrokkenheid van de ouders met de school en is goed voor de ontwikkeling van de leerling. Ouderbetrokkenheid kan bijdragen aan het behalen van verschillende doelen: verbeteren van de leerresultaten; school als ontmoetingspunt voor ouders en wijkbewoners; ouders helpen vaker mee met activiteiten; versterken van sociale cohesie; bevorderen van de integratie; bevorderen van de brede ontwikkeling van kinderen; werkdrukverlaging van de leraar door hulp van klassenouders.

Landelijk dekkend, regionaal maatwerk

De Expertisepunten Ouderbetrokkenheid vormen een landelijk dekkend netwerk en zijn alle aangesloten bij EDventure, de vereniging van onderwijsadviesbureaus en tevens keurmerkorganisatie. Dankzij de kennis van de regionale context bieden zij maatwerk op uw specifieke vraag. De Expertisepunten hebben één gemeenschappelijk doel: het versterken van ouderbetrokkenheid in vroeg- en voorschoolse educatie, primair en voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

315 resultaten gevonden

VADERS BETREKKEN BIJ ONDERWIJS

Hoogeveen, Karin ; Bontje, Denise ; De Wereld van het jonge kind, — 2018

Uit onderzoek blijkt dat leerkrachten eerder geneigd zijn om met moeder dan met vaders te communiceren. Ook bij de vraag naar hulpouders worden de manne...

KLOOF TUSSEN SCHOOL EN NIEUWKOMERS OVERBRUGGEN

Beker, Lucy ; Naar school!, — 2018

Artikel over het schoolmaatjesproject ONS! (Ouders-Nieuwkomers-School). Dit project houdt in dat er vrijwilligers worden gekoppeld aan vluchtelinggezinn...

SAMENWERKEN MET OUDERS

Gastel-Firet, Anne van ; Praxisbulletin, — 2018

Als leerkracht in het primair onderwijs is het belangrijk een goede relatie op te bouwen met ouders. School en ouders kunnen samen meer voor het kind be...

GEREEDSCHAP: SCHOUDERCOM

Clement, Michelle ; JSW (Jeugd in school en wereld), — 2018

Bespreking van SchouderCom, een online applicatie via welke ouders en leerkrachten met elkaar kunnen communiceren. De applicatie richt zich op het vergr...

OUDERTEVREDENHEIDSONDERZOEKEN

Vries, Peter de ; — 2018

E-book over oudertevredenheidsonderzoeken. Regelmatig vinden er op scholen oudertevredenheidsonderzoeken plaats en scholen zijn blij als ze daarbij...

SCHOOL, OUDERS EN WIJK: SAMEN OPVOEDEN

Pauw, Leo ; — 2018

Pleidooi voor een opvoedgemeenschap waarin gelijkwaardige samenwerking is tussen ouders, school en wijk rondom de opvoeding van kinderen. Het wil o...

BOY-GIRL DIFFERENCES IN PICTORIAL VERBAL LEARNING IN STUDENTS AGED 8-12 YEARS AND THE INFLUENCE OF PARENTAL EDUCATION

Tetering, Marleen van ; Groot, Marleen de ; Jolles, Jelle ; Fontiers in Psychology, — 2018

Meisjes en jongens van 8-12 jaar verschillen in de vaardigheid van het leren. Meisjes zijn daarin gemiddeld beter, dat blijkt uit een groot onderzoek va...

SAMEN ZIJN WIJ SCHOOL [Internetsite]

Driestar Educatief, Gouda ; CPS, Amersfoort ; Verus ; — 2018

Onder de noemer ‘Samen zijn wij school’ is op maandag 10 september 2018 een campagne gelanceerd om een impuls te geven aan de samenwerking t...

HANDBOEK OUDERBETROKKENHEID 3.0

Vries, Peter de ; — 2018

Onderzoek laat zien dat leerlingen zich beter ontwikkelen en betere resultaten halen als hun ouders betrokken zijn bij school. Het Handboek Ouderbetrokk...

BETER LEREN DOOR GROEPSDYNAMIEK

Mennen, Willem ; Hoekstra, Eelke ; Leiderschap in de onderwijspraktijk, — 2018

Boek over wat groepsdynamisch onderwijs is, hoe groepsdynamisch onderwijs bereikt kan worden ter verbetering van het onderwijs en hoe groepsleerkra...