Catalogus

20899 resultaten gevonden

THEATERSPORTKAARTEN

Onderwijs Maak Je Samen, Helmond ; — 2009

28 Creatieve spelvormen voor leerkrachten om improvisatie theater, ook wel theatersport genoemd, met de groep vorm te geven. Op elke kaart staat kort en...

WERKVORMEN PROFESSIONELE LEERCULTUUR

Onderwijs Maak Je Samen (OMJS), Helmond ; — 2018

Onderwijs Maak Je Samen lichttte in 2018 elke maand in samenwerking met organisatie Blijven Leren een werkvorm toe om de professionele leercultuur op de...

HET ZAKBOEK VOOR CONTACTPERSONEN ONDERWIJS

Visser, Anke ; — 2019

Naslagwerk voor contactpersonen met informatie en tips voor de extra taken. Een contactpersoon is het aanspreekpunt voor ouders en leerlingen bij klacht...

EFFECTEN MEER EN BETER BEWEGINGSONDERWIJS

Straatmeijer, Jerzy ; Regioplan, Amsterdam ; — 2018

In 2018 heeft de SP een wetsvoorstel voor meer en beter bewegingsonderwijs ingediend. Volgens het voorstel zou drie uur gym per week de norm moeten word...

WEL OF NIET WOORDENSCHAT TOETSEN?

Bos, Monique van den ; Verhallen, Marianne ; De Wereld van het jonge kind, — 2018

Artikel over het toetsen van woordenschat bij jonge kindernen. Er zijn uitgesproken tegenstanders over toetsen bij peuters en kleuters. De auteurs van d...

DE BEROEPSSTANDAARD VOOR DE INTERN BEGELEIDER

Landelijke Beroepsgroep Begeleiders in het Onderwijs (LBBO) ; — 2018

Intern begeleiders worden gezien als een belangrijke factor als het gaat over de kwaliteit van het onderwijs en de ondersteuning van leerlingen in het p...

THEMA: PROFESSIONELE RUIMTE

Schaap, H. ; Leeferink, H. ; Meijer, P. ; Pedagogische studiën, — 2018

Reeks thema-artikelen over professionele ruimte van leraren in het voortgezet onderwijs:Professionele ruimte van leraren in het voortgezet onderwijs: In...

DRIVE

Pink, Daniel H. ; — 2016

Lang werd aangenomen dat je mensen het best kunt motiveren met een materiële beloning, maar dat is niet waar, zegt Daniel H. Pink, auteur van Drive...

LEERLINGMOTIVATIE: AAN

Jiskoot, Maarten ; Van twaalf tot achttien, — 2018

Dit artikel gaat over motivatie bij leerlingen. Uit onderzoek blijkt dat er een sterke relatie is tussen motivatie van leerlingen en hun leerresultaten....

MAG JE EXPERIMENTEREN MET KINDEREN?

Snoek, Marco ; Nicolaes, Daniëlla ; Wolf, Inge de ; Van twaalf tot achttien, — 2018

In dit artikel wordt betoogd hoe innovatie en kwaliteitsborging samen kunnen gaan op scholen. Dit is volgens de auteurs soms lastig, omdat bij onderwijs...