Catalogus

20304 resultaten gevonden

WAT DOET EEN DIAGNOSE MET JE ZELFBEELD?

Westerloo, Anouk van ; Balans magazine, — 2018

In dit artikel worden twee onderzoeken besproken naar wat een diagnose van een leer-of gedragsstoornis doet met het zelfbeeld van iemand. Anouk van West...

DIVERSITEIT OP DE PABO

Vermijs, Anne ; Geerdink, Gerda ; Hölsgens, Rob ; Tijdschrift voor Lerarenopleiders, — 2018

Aandacht voor diversiteit in teams van scholen en dus op de lerarenopleiding is een belangrijk speerpunt voor zowel de PO-raad als de landelijke Verenig...

TOEKOMSTGERICHT ONDERWIJS OP DE LERARENOPLEIDING BASISONDERWIJS

Kaskens, Jarise ; Koeven, Erna van ; Morsink, Job ; Tijdschrift voor Lerarenopleiders, — 2018

In dit artikel wordt verslag gedaan van drie pilots die op de pabo van Hogeschool Windesheim in Zwolle zijn uitgevoerd in antwoord op de vraag in hoever...

ALLE DAGEN DOEN-ALSOF

Heuvel, Wilna van den ; De Wereld van het jonge kind, — 2018

Artikel over de vormkenmerken van spel, die gebruikt kunnen worden bij de begeleiding van spel. De auteur, Wilna van den Heuvel, gebruikt het speelschem...

AERA 2018 (SPECIAL)

Schoor, Carola ; Zwart, Rosanne ; Hannaford, Jeanette ; Didactief, — 2018

Special van het tijdschrift Didactief met artikelen over AERA (American Educational Research Association) 2018, de grootste onderwijsconferentie ter wer...

DE GROEISCHOOL

Bunnig, Iris ; Eerenbeemt, Ferd van den ; Goddard, Marcia ; — 2018

Boek met als doel leraren en leerlingen te helpen (samen) een growth mindset te ontwikkelen om zo leren en schoolontwikkeling vorm te geven. Uitgangspun...

ALLES OP EEN RIJ OVER... PESTEN IN HET VO

Jelier, Winnifred ; Didactief, — 2018

Alles op rij is een artikelenserie waarin Didactief terugblikt op onderwijsonderzoek uit de afgelopen vijftien jaar. Bijna 10% van de jongeren is w...

DE STEM VAN KINDEREN

Dekkers, Floortje ; De Nieuwe Leraar, — 2018

Kinderen zelf laten onderzoeken, ontdekken, overleggen en beslissen vraagt van leerkrachten dat ze oprecht vertrouwen hebben in hun leerlingen en &eacut...

AAN DE SLAG MET MINDSET

Snijder, Lonneke ; De Wereld van het jonge kind, — 2018

Twee kinderen met ongeveer dezelfde achtergrond en dezelfde taak kunnen heel anders reageren op de taak. De mindsettheorie van de Amerikaanse psycholoog...

BESTUURSAKKOORD PRIMAIR ONDERWIJS

PO-Raad, Utrecht ; Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) ; — 2014

De  PO-Raad en het Ministerie van OCW hebben een nieuw bestuursakkoord afgesloten. Het akkoord loopt van 2014 tot 2020.  In dit bestuursakkoor...