HANDBOEK KINDCENTRA

Het handboek bestaat uit drie delen en een epiloog. In het eerste deel wordt uitgelegd wat een kindcentrum is en wat de achtergronden van een kindcentrum zijn. Het tweede deel behandelt de vraag hoe aan de slag gegaan kan worden met een kindcentrum: het zijn aanwijzingen voor het proces om tot een kindcentrum te komen. In deel drie gaat het om het ‘wat’. Het boek behandelt een aantal deelaspecten van het kindcentrum. Soms zijn het achterliggende vragen, soms zijn het vraagstukken die zich opdringen door de uitwerking van het concept van het kindcentrum. In het epiloog wordt verder gegaan op het rapport over het kindcentrum dat in 2010 verscheen (Klankbordgroep IKC en Studulski, 2010). Dit was was gebaseerd op de bestaande wet- en regelgeving. In de bijlage is een aantal praktische handreikingen opgenomen.
Daarnaast bevat het handboel ook vier portretten. Elk portret beschrijft de situatie van het kindcentrum vanuit een ander perspectief: een gemeente, een schoolbestuur, een individueel kindcentrum en een kinderopvangorganisatie. 

In de herziene, geactualiseerde versie van het handboek zijn nieuwe inzichten, instrumenten en beleidsontwikkelingen toegevoegd.


Titel informatie
Corporatie

Schouten, Elise; Sardes, Utrecht

Auteur

Studulski, Frank; Kruiter, Joke

Uitgave

herz. dr. - Utrecht : Sardes, 2017

Collatie

119 p.

ISBN

9789055631278

Publicatiejaar

2017