WAT IS ER BEKEND OVER DE VERSCHILLEN IN SCHOOLPRESTATIES VAN LEERLINGEN OP INTERNATIONALE SCHOLEN OF IN HET TWEETALIG ONDERWIJS (TTO) EN VAN LEERLINGEN OP REGULIERE SCHOLEN?

Onderzoek verricht naar aanleiding van een vraag die gesteld werd via de Kennisrotonde van het Nationaal Regieorgaaan Onderwijsonderzoek. 
Nederlands onderzoek naar de effecten van internationale onderwijsprogramma’s is niet beschikbaar. In de V.S. blijkt dat een internationaal onderwijsprogramma als het International Baccalaureate een betere voorbereiding op het undergraduate programma (college) lijkt dan een regulier curriculum. Leerlingen in het tweetalig onderwijs (TTO) in Nederland beheersen vooral het Engels op een hoger niveau wat een blijvende voorsprong oplevert ten opzichte van leerlingen zonder TTO. Verder blijkt TTO niet ten koste te gaan van andere vakken als geschiedenis en aardrijkskunde.


Titel informatie
Corporatie

NRO, Den Haag

Uitgave

Den Haag : NRO, 2016

Reeks

Kennisrotonde

Annotatie

De Kennisrotonde is een online loket voor de beantwoording van actuele kennisvragen uit en over het onderwijs. Onderwijsprofessionals kunnen hier hun vraag stellen en met de antwoorden kan op een snelle manier kennisgenomen worden van wetenschappelijk onderzoek.

Publicatiejaar

2016