GROTE GETALLEN LEZEN EN UITSPREKEN [WEBVIDEO]

Bij het vergelijken van getallen op papier is goed te zien wat het grootste getal is. Maar als getallen worden uitgesproken, is het lastiger. In het Nederlands hoor je bijvoorbeeld driehonderdnegenenvijftig en schrijf je 359.

De volgorde van uitspreken is dus anders dan de volgorde van de cijfers in het getal. Veel leerlingen hebben hier in het begin moeite mee en zeker leerlingen met dyslexie. Voor hen is het belangrijk om de uitspraak van geschreven getallen gericht te oefenen; net als het luisteren naar gesproken getallen en die te herkennen in hun geschreven vorm. Activiteiten en werkvormen die aanvankelijk leerlingen helpen zich hiervan bewust te worden en vervolgens stimuleren die getallen (uitspraak en schrijfwijze) te automatiseren zijn van groot belang.

In deze video is leraar Cathe Notten van basisschool De Uilenspiegel in Boekel te zien die aan de slag gaat met vier leerlingen. Nu spelen ze het spel ‘Straatje leggen tot 1000’. Dit spel is met name voor Bram belangrijk; hij heeft moeite om de getallen goed uit te spreken.


Titel informatie
Auteur

Leraar24

Uitgave

Leraar24, 2009

Collatie

03:10 min.

Reeks

Leraar24

Publicatiejaar

2009