RALFI [WEBVIDEO]

RALFI is een interventieprogramma voor leerlingen die langdurig traag blijven lezen en niet komen tot het niveau van automatisering. De afkorting RALFI staat voor: Repeated, Assisted, Level, Feedback, Interaction, Instruction.

Het programma wordt ingezet wanneer een leerling na een intensieve interventieperiode geen vooruitgang boekt, na groep 3. Het is bedoeld voor zeer zwakke lezers waarbij het AVI-niveau stagneert. De spellende leeshandeling wordt (grotendeels) beheerst, maar het lezen blijft traag.

Naast herhaald, ondersteunend en veel lezen staat leesbegrip centraal. De interesse van de kinderen staat voorop, waardoor het tekstniveau wordt aangepast aan de leeftijd en er relatief moeilijke teksten gelezen worden.

Ter bevordering van de leesvloeiendheid wordt er gewerkt met een motiverende tekst op een hoog leesniveau, die gedurende een week herhaald wordt gelezen. Het maken van leesfouten wordt zoveel mogelijk voorkomen door voorlezen en voorzeggen. Een leerkracht geeft direct feedback wanneer de leerling een fout maakt, en wacht niet totdat de leerling de hele zin heeft gelezen. Dit om te voorkomen dat de leerling een woord verkeerd in zijn geheugen opslaat. Positieve feedback is een essentieel onderdeel.

RALFI wordt uitgevoerd in een klein, homogeen groepje zwakke lezers, niet noodzakelijk op hetzelfde AVI-niveau, binnen of buiten de groep.


Titel informatie
Auteur

Leraar24

Uitgave

Leraar24, 2011

Collatie

06:32 min.

Reeks

Leraar24

Publicatiejaar

2011