PROFESSIONALISEREN VOOR BLIJVEND BETER ONDERWIJS

Met het Nationaal Programma Onderwijs wordt er in twee en een half jaar tijd 8,5 miljard euro extra geïnvesteerd in het onderwijs. Hierbij horen maatregelen om te zorgen dat de interventies duurzaam effect hebben. In dit artikel worden er verschillende interventies, hun voor- en nadelen en tips in de uitvoering op een rij gezet: een-op-eenbegeleiding, remedial teaching, aanvullende materialen, zomerschool, professionalisering leerkrachten, versterken ouderbetrokkenheid, ondersteuning onder schooltijd, een verlengde schooldag en peer tutoring. 

Het artikel zoomt vooral in op het effect van professionalisering van leerkrachten, omdat dit een interventie met groot effect is. Dit resulteert ook in langetermijneffecten omdat de basiskwaliteit van het reguliere onderwijs verbetert. Scholing gericht op het pedagogisch-didactisch handelen kan bijdragen aan betere klassikale instructie. Ook nascholing van leerkrachten in het aanleren of bevorderen van bepaalde vaardigheden zorgen voor betere leerprestaties van de leerlingen. Ook het verhogen van de leerlinginteractievaardigheden (sensitief en responsief omgaan met leerlingen) heeft aantoonbaar effect. Dit is extra effectief als collega's samen werken aan het ontwikkelen van deze vaardigheden. 


Downloads
Titel informatie
Auteur

Kokee, Sabine; Bellinga, Klaas

Tijdschrift

PO Management

Uitgave

Jrg. 7 (2021), nr. 16 (april)

Collatie

p. 22-25

Annotatie

met lit. opg.

Publicatiejaar

2021