LAAGGELETTERDE OUDERS

Laaggeletterdheid van ouders heeft een grote impact op de thuissituatie en daarmee op de ontwikkeling van kinderen. Dit artikel gaat in op hoe de relatie met laaggeletterde ouders kan worden verbeterd, zodat er samen kan worden gezorgd voor de ontwikkeling van het kind. 

Deze ouders kunnen in beeld worden gebracht door middel van herkenning aan uitspraken en gedrag, zoals niet op schriftelijke uitnodigingen reageren, niet naar bijeenkomsten komen en lees-en schrijfsituaties vermijden. Gezinnen met laaggeletterde ouders zijn vaker 'taalarm', en de ouders vertonen minder (onderwijs)ondersteunend gedrag. Toch willen ook deze ouders het beste voor hun kind en handelen ze naar het beste weten en kunnen. 

Een goede samenwerking tussen ouders, kind en school zorgt ervoor dat kinderen kunnen floreren. Laaggeletterde ouders hebben meer dan andere ouders erkenning en vertrouwen nodig. Ze voelen vaak veel afstand tot de leerkracht. Deze afstand moet worden overbrugd, bijvoorbeeld door ouders eerst op hun gemak te stellen, voordat er met het inhoudelijke gesprek wordt begonnen, en door te laten zien dat je actief luistert. Met aandacht voor een goede relatie ontstaat vertrouwen, niet alleen in de school maar ook in henzelf als ouder. Door deze extra aandacht wordt er een band opgebouwd en zullen suggesties voor thuis eerder worden opgepakt.

Hierbij geeft het artikel concrete tips: het meegeven van duidelijke en eenvoudige tips om thuis te doen, letten op het taalgebruik in de schriftelijke communicatie van school, laten zien wat het kind leert op school, laaggeletterde ouders persoonlijk uitnodigen om ergens mee te helpen, en een cursus opzetten voor deze ouders.

Meer informatie hierover kan worden gevonden in het boek Taal begint thuis. Dit boek bevat ervaringen, inspiratie en tips voor samenwerking tussen scholen en ouders voor meer taalstimulering thuis.


Titel informatie
Auteur

Werf, Hanneke van de

Tijdschrift

Praxisbulletin

Uitgave

Jrg. 38 (2020-2021), nr. 8 (april 2021)

Collatie

p. 17-19

Publicatiejaar

2021